kamu yönetimi mezunları, ne iş yapar, iş alanları, nerelerde çalışabilir, hangi işleri yapar, istihdam hakkında bilgiler

Merhaba arkadaşlar, bu makalemi kamu yönetimi mezunu arkadaşlarımız için hazırladım. Kamu yönetimi mezunu olan arkadaşlarımız, mezun olduktan sonra ne yapmalıyım. Hangi iş alanları bana uygun, nerelerde çalışabilirim diye meraktaysanız aşağıdaki makalemiz tam da sizin için yazıldı. İşte detaylar;Kamu Yönetimi Mezunları İçin İş Alanları

Kamu yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşlarının ve giderek artan oranda da özel sektör kuruluşlarının ve üçüncü sektör kuruluşlarının (dernekler, vakıflar, odalar, araştırma merkezleri, kooperatifler ve sendikalar gibi), genel yönetimi, personel (insan kaynakları) yönetimi, araştırma ve geliştirme, halkla ilişkiler gibi bölümlerinde görev almaktadırlar. Kısaca, Kamu Yönetimi Bölümü mezunları her türlü kuruluşun çeşitli kademelerinde uzman ve yönetici olarak görev almaktadırlar. Giderek daha fazla Kamu Yönetimi Bölümü mezunu belediyeler, belediyelere ve kamu kuruluşlarına mal ve hizmet satan şirketler, dernekler ve vakıflar, il özel idareleri, uluslararası kuruluşlarda görev almaktadır. Son yıllarda ortaklık yoluyla veya münferit olarak kendi işini kuran mezun sayısında da artış bulunmaktadır. Kamu Yönetimi Bölümü mezunları sınavlar yoluyla kimi mesleklere ve unvanlara sahip olabilmektedir.

Sınavlar Yoluyla Girilen Meslekler

 1. Kaymakamlık, mülki idare amirliği
 2. İdare Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinde idari hakimlik
 3. Bakanlıklarda uzmanlık, müfettişlik danışmanlık
 4. Polislik komiser yardımcılığı, komiser ve emniyet teşkilatında diğer uzmanlık görevleri
 5. KİT’ler ile yatırımcı kuruluşlarda orta ve üst kademe yöneticilik, uzmanlık ve müfettişlik
 6. Teftiş kurullarında müfettişlik, uzmanlık ve yöneticilik
 7. Danıştay ve Sayıştay'da denetçi ve uzmanlık
 8. Dış İşleri Bakanlığında meslek memurluğu ve idari memurluk
 9. İçişleri Bakanlığında İl Planlama ve Koordinasyon Uzmanlığı
 10. Devlet Planlama Teşkilatı gibi Başbakanlığa veya bakanlığa bağlı kuruluşlarda uzmanlık
 11. Rekabet Kurulu, Telekom Üst Kurulu gibi üst (düzenleyici) kuruluşlarda uzmanlık ve denetçilik
 12. Hazine, DPT, Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, TUİK/DİE gibi kuruluşlarda müfettişlik ve uzmanlık
 13. Tüm kamu ve özel bankalar ile özel sektör kuruluşlarında ve çokuluslu şirketlerde yöneticilik, müfettişlik ve uzmanlık

Ulusal Düzeyde Sınav Yapılmayan

Belediyeler ve il özel idarelerinde uzmanlık, orta ve üst kademe yöneticilik, danışmanlık


Belediyeler, il özel idareleri ve diğer kamu kuruluşlarına mal ve hizmet satan kuruluşlarda üst düzey görevler, aktif satış elemanlığı, eğitimci pozisyonunda görevler

Üniversiteler başta olmak üzere özerk kamu kuruluşlarında uzman ve yönetici kadrolarında görevler (şef, şube müdürü, uzman, daire başkanı yardımcısı gibi)

Kamu yönetimi bölümlerinden mezun olanlar arasında Belediye başkanı, Belediye başkan danışmanı, Belediye başkan yardımcısı, İl genel meclisi üyesi, Belediye meclisi üyesi gibi seçilerek göreve gelen yöneticilere rastlanmaktadır. Bu kurumların meclislerinde üyeliklere ilaveten danışmanlık pozisyonlarında bulunanlara da rastlanmaktadır.

Kendi işini kurmak veya kurulmakta olan bir özel sektör işletmesinin ortağı olmak (girişimcilik) Türkiye'nin başka bazı üniversite ve bölümlerinde olduğu gibi genelde PAÜ'de özelde Kamu Yönetimi Bölümünde de teşvik edilmektedir.