Hz Yunus duası, hangi dua, balık ağzındayken okuduğu dua hakkında bilgiler

Merhaba arkadaşlar, Hz Yunus'un balığın karnında iken okuduğu duayı aşağıdaki makalemizde bulabilirsiniz.Hz. Yunus'un (a.s) Balığın Karnındayken Yaptığı Dua


(Allâhümme yâ Rabbî yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ bedî'as-Semâvâti ve'l-ardı yâ ze'l-Celâli vel-İkrâm yâ lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü min'ez-zâlimîn).

Manası: "Allahım! Ey Rabbim! Hayy ve kayyum olan yer ve göklerin eşsiz yaratıcısı! Ey ikram ve celal sahibi! Ey kendinden başka ilah olmayan! Seni teşbih ederim. Ben nefsine zulmedenlerden oldum." demekdir.